Tartu Huvikoolijuhtide Ühendus

Tartu Huvikoolijuhtide Ühendus koondab Tartus tegutsevate huvikoolide juhte, kellel on soov teha koostööd valdkonna arendamise nimel.  

MEIE EESMÄRGID

Tartu Huvikoolijuhtide Ühendus tegutseb lähtuvalt järgnevatest eesmärkidest. 

Edendada huvihariduslikku õpet, väärtustada ja tõsta kvaliteeti huvihariduse valdkonnas.

Osaleda hariduselu korraldamises ja olla usaldusväärseks partneriks formaal- ja mitteformaalse hariduse lõimimise edendamisel Tartus üldhariduskoolidele, Tartu linnavalitsusele ja teistele organisatsioonidele

Arendada võrgustikku teiste koolijuhtide jm valdkondlike katusorganisatsioonidega, edendamaks haridusvaldkonda, s.h tõsta huvihariduse kvaliteeti, kaasajastada meetodeid, õppida üksteise kogemustest.

Anda panus huviharidusalaste õigusaktide ning strateegiliste dokumentide väljatöötamisse.

Võimaldada professionaalset enesearengut, tõsta läbi koolituste ja kogemuste vahetuse oma liikmete erialast kompetentsi.

Luua tihedam võrgustik huvihariduskoolide vahel, mis soodustab nii valdkonna sees kui valdkondadeüleste koostööprojektide elluviimist

Esindada huvikoolijuhtide ja huvihariduse valdkonna õigusi ja huve

LIIKMED

THÜ-sse saavad kuuluda Tartus tegutsevate nii era kui munitsipaalhuvikoolide juhid - huvikoolide direktorid ja õppejuhid

Tartu Huvikoolijuhtide Ühendusse kuuluvad (2022):

THÜ Asutajaliikmed:

Krõõt Kiviste

Külli Lokko

Airi Liiva

Agris Ambos

Kirsikka Kurg

THÜ juhatus:

Krõõt Kiviste (juhatuse esinaine)

Airi Liiva

Agris Ambos

Liitumistingimused:

  • Juht töötab registreeritud õppekavadega huvikoolis, kus tegeletakse huviharidusliku õppega (EHIS-es registreeritud)
  • Juhitava huvikooli õpetajad on erialase kvalifikatsiooniga
  • Koolil on toimiv kodulehekülg, kus on leitav õppeinfo ja muu vajalik info tegevusest
  • Kooli juht on registreeritud TÖR-is kui direktor, kooli juht, õppejuht vm samasisuline amet
  • Kooli õpetajatel on korrektselt vormistatud töölepingud või VÕS lepingud, palkadelt tasutakse riiklikke makse
  • Juhitav kool on toimiv statsionaarsete õpperuumidega huvikool (alaline tegevuskoht), millel on olemas ka administratsioon

 

THÜ liikmetel on kohustus tasuda liikmemaksu kaks korda aastas. 2022.a on liikmemaks 50 eurot.

Liitumiseks tuleb täita online ankeet. 

THÜ liikmeks vastuvõtmise otsustab soovija kirjaliku avalduse (ankeedi) alusel juhatus ühe kuu jooksul selle saabumise päevast arvates. Liikmeks vastuvõtmise päevaks loetakse otsuse tegemise päeva. Päevast, mil liikmeks astuja loetakse THÜ liikmeks, tekivad tal THÜ liikme õigused ja kohustused.

PÕHIKIRI

UUDISED

Kas teadsid, et HuviTERA-l on üks Tartu suurimaid roboparke?

Robootika on suurepärane viis, kuidas lapses arendada paljusid erinevaid oskusi mängulisel ja kaasahaaraval moel.  Robootika ei ole ainult tehnika tundmaõppimine või masinate ehitamine. Tegelikult algab kõik lahendusi otsivast mõtteviisist! Just robootikaga tegelemises on ühendatud loovus ja probleemilahendusoskus, ettenägelikkus ja suutlikkus protsessi planeerida, näha ette tagajärgi ja ületada esile kerkivaid takistusi. Lisaks omandatakse ka tehnikaalased teadmised…

Huvikoolis Keeltekoda on õpilased alati hoitud

Et vihmane ja külm ilm õpilaste tuju ei rikuks, on Huvikoolis Keeltekoda kohe-kohe algamas värviline sügismaagia. Juba praegu ootavad lapsi ooteruumis tervislikud puuviljaampsud, mida on mõnus enne tundi kaasa haarata, et kiiresti tühja kõhtu täita. Oktoobri lõpus toimub meie koolimajas juba üheteistkümnendat korda halloweeninädal, mis toob sellel aastal kaasa vahva kostüümitralli, põnevad meisterdamised, fotosessiooni ja…

Aasta suurlavastus “Shaté Salaselts” üllatas mastaabi ja uudsete lahendustega

Shaté Tantsukooli 25. sünnipäeva auks toodi septembri alguses publiku ette  suvelõpu noortelavastus “Shaté Salaselts”. Shaté Salaselts on seikluslik lugu noortest, kes otsustavad hakata ise uurima ühte müsteerilist juhtumit Tartu linnas. Lavastusse on põimitud Tartu tänavakunst, inspiratsioon on saadud Mika Keräneni raamatutest, muusika autoriks on Sander Mölder ning pealavastajaks Ingmar Jõela. Tegevuspaik on Shaté Tantsukool, aga…